2011. október 12.

2011 Októberi Hírlevél

Hírlevelünkben olvashatsz arról, hogyan lehet az integrál szemléletet a mozifilm-gyártásra alkalmazni, valamint arról, hogy Mentor tréning indul novemberben és IndiaFest lesz a Merlinben.

TARTALOM

  • Az Integrál Filmstúdió bemutatja a holonelvű lencsét!
  • KapcsolatDinamika a gyakorlatban - Mentor tréning indul novemberben!
  • IndiaFest ? Diwali, a Fények Ünnepe 2011. október 13-án a Merlinben
  • Októberi előadások az Integrál Akadémián - Tudj meg többet a
    fejlődésvonalakról és a jóga rendszeréről!

INTEGRÁL FILMSTÚDIÓ: A HOLONELVŰ LENCSE

Az integrál elmélet szerint számos nézőpont felvételi keretrendszer vagy szemüveg van, amelyen keresztül észleljük, tapasztaljuk és integráljuk a létezés többdimenziós valóságát.
Ezen cikksorozatban azt fedezhetjük fel, hogyan lehet az integrál szemléletet a mozifilm-gyártásra alkalmazni. Ez alatt minden olyan médiát értünk, amely mozgóképet használ a kifejezés eszközéül.

Mátrix újratöltve (2003), Neo rájön, hogy többször is létezett már

A legelső integrál szemüveg, amit felveszünk a holonelvűség lencséjével van ellátva. Ez segít abban, hogy minden dologra, amit észlelünk, úgy tekintsünk, mint egy holonra, azaz egy olyan egészre, amely egyben egy másik egésznek is a része. A holonok a legalapvetőbb építőkövei a valóságunknak. Egy atom része egy molekulának, ami része egy sejtnek, ami pedig része egy szervnek vagy szervezetnek.

Mi érző emberi lények is természetesen holonok vagyunk, mint egy egyedi egységes szervezet, amely egyedi és egységes sejtekből, molekulákból és atomokból épül fel. Önálló holonként továbbá részei vagyunk a társadalmi rendszernek, mint holonnak, amely magába foglalja a családi, kulturális, szociális, faji és ökológiai rendszereket. Tulajdonképpen minden egy holon, a valóság érző és nem érző részei egyaránt. Az építészetben például egy szoba része egy emeletnek, amely része egy épületnek. Vagy a nyelvben egy betű része egy szónak, ami pedig részét képezi egy mondatnak.

A filmművészetben egy filmkocka része egy felvételnek, ami része egy jelenetnek, az pedig része egy jelenet sorozatnak.

A holonok a meghaladás és megőrzés folyamatain keresztül fejlődnek. Egy atom meghaladja és közben megőrzi önmagát, miközben molekulává fejlődik, és így tovább?Ezt holonelvű vagy holarchikus fejlődésnek hívjuk, ami életre hívja a holarchiát, mint szerveződési módot.
A holarchia abban különbözik a hierarchiától, hogy bár minden fejlődési szintnek nagyobb a mélysége és nagyobb tartományt fog át, ugyanakkor egyik szint sem alacsonyabb rendű a másiknál; nem mondhatjuk azt, hogy az atom alacsonyabb rendű lenne, mint a molekula.

A mozifilmgyártásban lenyűgöző történetek, jól felépített karakterek és hatásos vizuális és akusztikai élmények épülnek egymásra holonelvűen. Minden szónak, mozdulatnak, eseménynek, képkockának és hanghatásnak, mint egy eltéphetetlen láncnak kell egymásból felépülnie, amikor minden lépésben valami új születik, miközben megőrzi a lenyomatát mindannak, ami megelőzte azt. Ráadásul ez a holonelvű lánc meg kell, hogy haladja a mozivilág kereteit; a karakterek, a történet eseményei, az audiovizuális motívumok mind-mind a láthatatlan világban gyökereznek, jóval azelőtt, hogy az első filmkocka megjelenne a vásznon és minden bizonnyal utórezgéseik érezhetők a legutolsó filmkockát követően is.
És bár a nézők legtöbbje nincs tudatában ennek a holonelvű folyamatnak, mégis ösztönösen megérzi, amikor valami hibádzik ebből a felépítményből: tudatosan vagy tudattalanul észrevesszük, amikor egy szereplő olyat tesz vagy mond, ami nem passzol a karakteréhez; vagy amikor egy történetrész mintha a semmiből bukkanna elő; vagy amikor egy képkocka, illetve hanghatás nem odaillő. Ezek a holonelvű láncolatban bekövetkező törések kizökkentik az embert a filmélményből és valamelyest csökkentik a belemerülés mélységét.

A filmművészettel foglalkozók holonelvű látásmódjukkal gazdagabbá, mélyebbé formálhatják a filmélményeket oly módon, hogy a szöveg-, a hang- és a képáramlás segítségével igyekeznek minél pontosabban és teljesebben megalkotni a filmgyártás holonelvű evolúciós struktúráit.  Mesteri kezekben a holonelvű filmstrukturálás óriási filmélményeket  képes teremteni, kezdve Hitchcock vad rémületet gerjesztő zuhanyjelenetétől a Psycho-ban (1960) a Hatodik érzék (1999) megrázó aha-élményéig, amikor a történet utolsó puzzle darabkája teljesen új jelentést kölcsönöz az egész filmnek. A Psycho-ban Hitchcock számos jelenetrészt használt, melyek önmagukban is egészet képeznek, egymás után felfűzve pedig megőrizve meghaladják az előttük állót, hogy aztán a végén egy teljes, önmaga részeit meghaladó élményt nyújtsanak.

Psycho (1960) A zuhanyjelenet filmkockái

A Hatodik érzék-ben tulajdonképpen az egész film két teljes holonáramlásból épül fel: az egyik a felszínen mozogva vezet minket végig a filmen, tartva egy adott nézőpontot, aztán az utolsó jelenetben egy hiányzó vagy rejtett információ (holon) darabka bukkan fel, aminek köszönhetően hirtelen egy teljesen más, mindaddig figyelmen kívül hagyott dimenzióból látjuk a történetet, és egy pillanat alatt egy teljesen más holonikus jelenetfolyam villan fel az agyunkban. Ha másodszor is megnézzük a filmet, akkor láthatjuk, hogy ez a másik dimenzió vagy holonikus történetfolyam mindig is ott volt. Itt a filmkészítő, M. Night Shyamalan a hiányzó vagy rejtett holont mesteri módon használja arra, hogy a film végén egy erőteljes meglepetést okozzon.

A Hatodik érzék (1999) és a rejtett történeti szál titka

A Hatodik érzék nagyon jól szemlélteti, hogy a hiányzó holonok meglepetésszerű felfedése milyen fontos eszköze a filmvilág többdimenziós történetmesélésének, ami úgy tűnik, hogy egyre inkább elterjedőben van az olyan, integrál szemlélettel létrehozott filmipari alkotásokat nézve, mint A Mártix trilógia (1999-2003) vagy a szintén integrál szemléletben megalkotott televízió sorozat, az Eltűntek (Lost, 2004-2010).
Ezekben és más Integrál szemléletű mozifilmekben olyan történeteket találunk, amelyek többszörösen összetett rétegekből állnak, s ahogy e rétegek kibomlanak, úgy mélyítik és tágítják a film mondanivalóját. A Mátrix trilógiában e rétegezett felismerések onnan, hogy Neo beveszi a piros kapszulát és rádöbben, hogy az eddigi világa egy számítógép-program, egészen odáig terjednek, hogy rájön: ezt a küldetést már sokszor végigcsinálta.

A Mátrix (1999) és a vörös pirula bevétele

Az Eltűntek című TV sorozatban a hat évad során egymás után kerülnek elő a valóságok különböző rétegei, ami annak a felfedezésében csúcsosodik ki, hogy tulajdonképpen az élet és halál között, a bardókban utazunk. E típusú többdimenziós filmstrukturálás, amit az információk, a karakterek és a történetet felépítő holonok többrétegű lánca alkot - mely a szándékosan elrejtett holonelemek felbukkanásával fokozatosan bontakozik ki - rendkívül magával ragadó és megismételhető filmélményt nyújt.

Eltűntek TV sorozat (2004-2010), utolsó epizód

Az információkat, a karaktereket és a történetet felépítő holonok, illetve a filmélményben hézagokat okozó, célzottan alkalmazott hiányzó vagy rejtett holonok mellett léteznek kérdésfelvető és válaszadó holonok is, melyek nagyban hozzájárulnak a film történeti és audiovizuális kifejezőerejéhez. A kérdésnél olyan egyszerű dolgokra is gondolhatunk, hogy például az egyik szereplő képes lesz-e megbirkózni egy bizonyos kihívással, amire a válasz
egy egyszerű igen vagy nem. Általában a feltett kérdés megválaszolásra kerül egy adott jelenet vagy a teljes filmalkotás végén, de nyitva is maradhat, ha egy mélyebb, egzisztenciális kérdésről van szó, melynek megválaszolása a nézőre vár.
A mozifilmet felépítő holonok ? akárcsak az atomi részecskék ? lehetnek pozitív, negatív vagy semleges töltésűek. A szövegkönyv szintjén a két töltés közötti különbséget leginkább a szereplők közötti konfliktusos, illetve rokonszenvvel teli pillanatok energetikai különbségében tapasztalhatjuk meg. A semleges holonok, mint például egy helyszín alapbeállítása, semleges információt közvetítenek. Persze ezek is pozitívvá vagy negatívvá alakíthatók megfelelő holonelemek hozzáadásával (például egy éjszakai városközpont semleges képe sejtelmes, baljóslatú zenei aláfestéssel?ez egy semleges vizuális holonelem és egy negatív akusztikus holonelem kombinációját jelenti). A fő szabály itt az, hogy amikor egy semleges holon egy pozitív vagy negatív holonelemmel egészül ki, akkor a semleges holonelem felveszi az ellentétes holonelem tulajdonságait.
Mint ahogy az észlelés minden nézőpontjának, a holonelvű nézőpontnak is megvan az a képessége, hogy egy mélyebb és/vagy teljesebb perspektívát nyújtson. A mozifilmkészítésre alkalmazva ezt az integrál szemüveget, nagyban mélyítheti és emelheti a filmművészet kreativitását és kifejező erejét.
(Forrás: http://integrallife.com/member/markallankaplan/blog/integral-cinema-studio-holonic-lens)

Fordította: Ludvig Rita
Lektorálta: Gánti Bence, az Integrál Akadémia szakmai igazgatója

KAPCSOLATDINAMIKA A GYAKORLATBAN - MENTOR TRÉNING INDUL NOVEMBERBEN!

A KapcsolatDinamika az emberek között működő hatások (pld. vágyak, igények, célok), és az ezek kölcsönhatásaként kialakuló interakciók (pld. közeledések, távolódások, szövetségek, szakítások) komplex összefüggéseit vizsgáló elmélet- és gyakorlatrendszer.

A Mentor egy ?hivatásos barát?, aki átfogó életvezetési tanácsadóként, kapcsolati szakemberként funkcionál, és aki segítségedre van abban, hogy intelligens és kooperatív megoldásokra cseréld le a jelenlegi társadalmi berendezkedésből átvett kompetitív kapcsolatkezelő szokásaidat.

Erre a képzésre azokat várjuk, akik gyakorlatorientáltak, az emberi kapcsolataikon aktívan akarnak dolgozni, illetve hivatásszerűen foglalkoznak emberekkel.

A Mentor tréningen életünk alapkérdéseit tárgyaljuk:

 

 

               * Hogyan működöm én?

               * Hogyan kapcsolódom a többiekhez?

               * Hogyan találom meg a helyem a társadalomban?

 

 

 

 

* Hogyan hatok rád és te vissza énrám?

* Melyek az emberi viselkedés általános vezérlőelvei?

* Hogyan tanulunk boldogságot és szenvedést egymástól?

 

 


               * Milyen törvények alapján választunk párt, barátot magunknak?

               * Miért provokálunk olyan helyzeteket újra és újra, amikben rosszul
                 érezzük magunkat?

               * Miért alakítunk ki olyan szokásokat, amiket nem
                 szeretünk a szüleinkben?

 

Mit ad neked a tréning?

* Ön-, és emberismeretet, modelleket, koncepciókat, amelyek segítségével áttekinthetővé válik számodra az emberi kapcsolatok zegzugos, trükkös, fondorlatos világa.

* Gyakorlati eszközöket, kommunikációs fogásokat, lelki és csoportdinamikai térképeket és szoftvereket.

* Egy új szakma alapjait sajátítod el, részévé válhatsz a KapcsolatDinamikai Mentorok közösségének, és támogatást kapsz, hogy az elsajátított tudást továbbadd és neked is legyenek mentéid.

A tréning a KapcsolatDinamika módszereinek és térképeinek elsajátítására épül, és teljesen gyakorlatorientált: nincs külön elméleti képzés, azt a gyakorlásból csatoljuk vissza ? elmondjuk, amit fontos megérteni az adott lépéshez, mentori technikához.

A tréning kerete:
A tréning 12 alkalmas (3 hónap) modulokban zajlik. A tréning menetét, tempóját és mélységét a résztvevők igényeihez igazítjuk. Tapasztalataink szerint ennyi idő szükséges ahhoz, hogy beleérezz a folyamatba, és el tudd dönteni, hogy az aktuális csoport megfelelő-e neked. Ezért a modulok végén - szükség esetén - újra strukturáljuk a csoportokat a következő 12 alkalom időtartamára.

Időpont: hetente 1 nap, szerda vagy péntek (3 óra), amit a jelentkezőkkel közösen egyeztetünk.
A tréning tervezett kezdete: 2011. november - a tréninget minimum 6 fő jelentkezése esetén indítjuk.
Helyszín: Budapest
Tréningdíj: 75 000 Ft / modul, amit fizethetsz 25 000 Ft-os havi bontásban

További információt a http://kapcsolatdinamika.hu/index.php/treningetkeresek/53 oldalon találsz.

Jelentkezni az info@kapcsolatdinamika.hu címen, illetve a 06-20-5-999-992-es telefonszámon, Láng Szilvinél tudsz.

INDIAFEST ? DIWALI, A FÉNYEK ÜNNEPE 2011. OKTÓBER 13-ÁN A MERLINBEN

Indiában és a világszerte élő indiaiak számára a Diwali, a Fények Ünnepe, az indiai újév kezdete, olyan, mint nálunk a Szilveszter, talán kevesebb alkohollal, de féktelen jókedvvel. E fényárban úszó ünnepet üli október 13-án a Merlinben (1052 Budapest, Gerlóczy u. 4) az IndiaFest, töméntelen vidámsággal, az indiai kultúra széles spektrumával.

India magyarországi nagykövete Őexcellenciája Gauri Shankar Gupta nyitja meg a fesztivált, majd betekintést nyerhetünk a Magyar Iyengar Jóga Szövetség munkájába egy jóga bemutatón keresztül. Utána a zenéé és a táncé a főszerep: Sharmila Sharma indiai táncosnő varázsol el bennünket, ki a kathak tánc egyik legismertebb képviselője világszerte.
Pandit Birju Maharaj tanítványaként már 14 éves kora óta táncol a világ színpadain, méghozzá kathakot, Észak-India legismertebb klasszikus táncát, amely a hindu és a muszlim kultúra keveredéséből kialakult táncforma, ez követeli meg a leggyorsabb lábmunkát, minden ütemfajtát letáncol az előadó, versenyezve a tablával.

A klasszikus táncot váltja a bollywoodi féktelen táncmulatság a Kamala Bollywood Tánccsoport jóvoltából, majd DJ Milendee pörgeti a bollywoodi zenét szilveszteri hangulatban a késő órákig.
Az egzotikus indiai ízeket a Shalimar étterem hozza el, a fűszereket pedig a Szép Kis India, az indiai szilveszter ünnepléséhez minden adott.

OKTÓBERI ELŐADÁSOK AZ INTEGRÁL AKADÉMIÁN

Október 2., vasárnap 9-17 óráig
(IP 2. évfolyam)
Bevezetés a 2. évbe: a lélektani és spirituális fejlődés elméletei
Kognitív működés és fejlődés a preperszonális és a perszonális szinteken.
Előadók: Ribiczey Nóra

Október 15., szombat 9-18 óráig
(IP 2. évfolyam)
Kognitív működés és fejlődés a transzperszonális szinteken
Erkölcsi fejlődés a transzperszonális szinteken
Világnézet a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken
Hit és spiritualitás a preperszonális, perszonális és transzperszonális szinteken

Előadó: Vizinger Erzsébet

Október 22., szombat 9-18 óráig
(IP 1. évfolyam)
Jóga ? India spiritualitása és pszichológiája
Előadó: Selmeczi Csongor, Sri Vijay Anand

Október 22., szombat 9-18 óráig
(IP 3. évfolyam)
Pszichopatológia 1. rész

  • A pszichopatológia alapjai: a normalitás meghatározása, a deviancia, és a betegszerep.
  • A stressz és a megküzdés (coping).
  • Szorongásos zavarok: GAD, pánik, fóbia, PTSD, és a kényszerneurózis (OCD).

Előadó: Kácsándi Elvira

Szeretettel várunk akár rendszeres vendégként is, ehhez ajánljuk figyelmedbe kedvezményes csomagjainkat:
A napijegy ára 8.000,- Ft, a félnapi jegy ára 4.000,- Ft.

A kedvezményes nagy csomag: 72.000 Ft
Ha tíz előadáson részt veszel, egyet ingyen ajándékba adunk.
Ezzel a bérlettel 10 előadási napon vehetsz részt. A bérletet az első igénybevétel napján, az előadás kezdete előtt, a helyszínen tudod megvásárolni, és onnantól számítva egy évig érvényes.

A kedvezményes kis csomag: 36.000 Ft
Ha öt előadáson veszel rész, fél napot ajándékba adunk.
Ezzel a bérlettel 5 előadási napon vehetsz részt. A bérletet az első igénybevétel napján, az előadás kezdete előtt, a helyszínen tudod megvásárolni, és onnantól számítva fél évig
érvényes.

A napi jeggyel és a bérletekkel kapcsolatos további információ: http://www.integralakademia.hu/integral-pszichologia-szak/berlet-az-eloadasokra/