Az ?integrál? jelentése

Az integrál szemléletről

Az integrál kifejezés -t nélkül a Ken Wilber által megalkotott integrált elméleti rendszer jelölése, mely az első teljes körű törekvés az emberismerettel foglalkozó ismeretrendszerek törvényszerű szintézisére. Törvényszerű alatt azt értjük, hogy törvényszerűség rajzolódik ki a rendszerben, szemben az eklektikus szintézisekkel (egymás mellé helyezett dolgok rendszerezett összefüggés nélkül).

Az emberismereti rendszer alatt itt minden fő - az emberiség által eddig alkotott - az emberi létről szóló területet értjük: a nyugati pszichológiai, pszichoterápiás és filozófiai irányzatokat, más (pl. keleti) kultúrák spirituális (meditatív, misztikus, ezoterikus, vallási) rendszereit, a természetudományokat (biológia, fizika, orvostudomány, pszichiátria stb.), társadalomtudományokat (szociológia, kulturantropológia stb.), továbbá rendszerelméletet, gazdaságtant, ökológiát stb. Ezek eddig külön vizsgált és tárgyalt témák voltak, melyek mind az emberi lét egy-egy fontos aspektusát tárgyalják. Az Integrál Elmélettel (Integral Theory) egy rendszerbe állíthatók.

Ezt a teljesség igényével fellépő integrációt globálisan integrált rendszernek nevezzük, az egy-egy területet integráló tevékenységeket pedig rész-integrációnak. Rész-integráció például a neuro-pszicho-immunológia (a neurológia, a lélektan és az immunológia szintézise), vagy például egy pszichoterápiás módszer ötvözése egy meditációs módszerrel, vagy a kínai gyógyászat, a nyugati orvoslás és a stresszoldó lelki gyakorlatok együttes kezelési tervbe rendezése. Úgy látjuk, hogy ma a világ az integráció felé tart, és sok haladó szakember vagy laikus személy integrációt igényel, és végez. A globálisan integrált rendszer egy mindent átfogó térkép ? nem egy mindent integráló gyakorlat ? ami a bőség miatt kivitelezhetetlen lenne. Ezen globálisan integrál szemlélet lényege egy teljeskörű orientáció, tájékozódás, egy térkép, egy modell. A jó útonjáráshoz jó eligazodás, térkép szükséges. Az orvosnak térképe van a testről (élettan-anatómia), a lélekgyógyásznak a lélekről (freudi vagy jungi tudatmodell, maslowi piramis, a meditáció szintjei, az asztrológia jegyei stb.) Az integrál rendszer ezeket rendezi össze, az általános tájékozódás szintjén.

Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, és a versengést együttműködéssé fordítja át. Az ismeretterületek között bevett a versengés: ?ez igaz, vagy az??. Az integrál szemlélet szerint ez is és az is ? minden kutatás egy másik nézőpontot mutat be, mely önmagában érvényes, és megfelelő módon összerendezhető. Az integrál rendszer nem fogad el mindent ? pl. ha valaki kijelenti, hogy ?Anglia Ázsiában található?, azt elvetjük. Szemléletünk a szakértelemre épül, pontos, szakértői tisztaságú adatokra és megállapításokra van szükségünk, mely vagy objektív kutatáson (empíricizmus), vagy szubjekív élénybeszámolón alapul (fenomenológia). Mindkettőt érvényesnek tartjuk. Az integrál szemlélet pontos adatot vagy hiteles élménybeszámolót igényel a részterületektől, melyeket integrál. Ezen megfontoásokkal tiszteletben tartjuk, és igényeljük azon specifizálódott személyeket is, akik egy témában mélyülnek el szakértői szinten, mégha nem is érdeklődnek egy ilyen szintetizáló szemlélet iránt? a mi rendszerünk is rájuk épül. A mi dolgunk, hogy összekössük a különféle szakterületeket, és linkeket teremtsünk egy összerendező keretrendszerrel, melyben minden hiteles tannak helye van.  

Az integrál szóról

Az integrál szó egy szójáték. Az angolban léteznek az integral és az integrated szavak ? az előbbi sugallja a jelenidejűséget és folyamatosságot, az utóbbi a befejezettséget, a lezártságot. A magyarban az "integrál" szó "megalkotásával", "-t" nélkül, mint egy megkülönböztető jelzéssel jelölni kívánjuk speciálisan a wilberi / AQAL elméletrendszert (az egyéb integrált elméletek világában), másrészt ki szeretnénk fejezni a folyamatosságot is. Ez nem egy végleges, lezárt rendszer, hanem egy élő és fejlődő szemlélet.


Az integrál rendszert hamarosan tételesen bemutatjuk ezen az oldalon.